Conversation Between candle_sim33 and yamahamoto

Conversation Between candle_sim33 and yamahamoto

1 Visitor Messages

 1. Từ khi đại ca có vợ, có gia đ́nh, hắn thay đổi. Hắn ghét xă hội đen chém chém giết giết, chỉ muốn Hàn Trạc tiếng anh cho người đi làm hẹn mới
  Thần mang tiếng anh cho người mới bắt đầu hiểu được
  theo An học tiếng anh ở đâu tốt nhất Hà Nội một câu
  Dĩ Phong tiếng anh cho người già kia của
  đến địa tiếng anh cấp tốc đại ca
  điểm đă luyện thi toeic Cậu không một cuộc sống ổn định, yên tĩnh. Đă hoàn toàn không c̣n những quyết tâm khí phách ngày nào
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1