Conversation Between chris1203 and dvdn247

Conversation Between chris1203 and dvdn247

1 Visitor Messages

 1. trên người Kiệt Sâm lại tản mát ra đạo đạo hào quang năm màu.
  Những hào quang năm màu này, căn cứ theo xếp đặt đặc biệt, ẩn ẩn hiện lên trong thân thể Kiệt Sâm, một cổ khí tức cường đại từdich vu ke toan uy tin
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói
  đào tạo kế toán hải pḥng trong cơ thể hắn không ngừng lan ra, như tiến hành nghi thức đặc biệt nào đó, vô số pháp tắc chi lực quanh quẩn, bao Kiệt Sâm vào trong, cuối cùng triệt để dung hợp.
  Trong đại điện, Thần Quang năm màu bốc lên, hào quang hàng tỉ sợi từ trên trời giáng xuống, cuối cùng triệt để chui vào mi tâm Kiệt Sâm.
  Xoát!
  Đột nhiên, Kiệt Sâm lẳng lặng nằm đó, đă lâu không có bất kỳ động tác nào bỗng dưng mở hai mắt ra, hai đạo thần mang năm mà
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1